بایگانی برچسب: تعبیر خواب ارکستر چیست

تعبیر خواب ارکستر

تعبیر خواب ارکستر

تعبیر خواب ارکستر تعبیر خواب ارکستر به روايت آنلی بیتون آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب ارکستر می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای ارکستر هستید و مشغل نواختن ساز، نشانه آن است که نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمی هایی دلپذیر در زندگی خواهید داشت. ۲ـ اگر خواب ببینید به آهنگی که ارکستر می نوازد گوش …

ادامه نوشته »

تماس با ما