بایگانی برچسب: تعبیر خواب ازدواج با مرد متاهل

تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج تعبیر خواب ازدواج به روايت محمد بن سیرین  کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه بجنورد محمد بن سیرین درمورد تعبیر خواب ازدواج می گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او …

ادامه نوشته »

تماس با ما