بایگانی برچسب: تعبیر خواب استحمام

تعبیر خواب استحمام

تعبیر خواب استحمام

تعبیر خواب استحمام  به روایت معبران آنلی بیتون درباره تعبیر خواب استحمام کردن، می گوید: ۱ـ اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می كند، نشانه آن است كه به جنس مخالفی دل داده است، و در هراس است كه مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد. ۲ـ اگر زنی حامله خواب ببیند …

ادامه نوشته »

تماس با ما