بایگانی برچسب: تعبیر خواب استراق سمع

تعبير خواب استر

تعبير خواب استر

تعبير خواب استر تعبير خواب استرچون استر درخواب بيند، اگر مطيع نبود مردي بدخوي و چون مطيع بود، نيك بود. اگر بيند بر استري بي زين نشسته بود و ندانست كه استر از آن كيست، دليل كه به سفر رود. اگر بر استر خويش نشسته بود، چون سفر كند با سود و منفعت آيد. اگر بيند بر استر زين يا …

ادامه نوشته »

تماس با ما