بایگانی برچسب: تعبیر خواب استعفا

تعبیر خواب استعفاء

تعبیر خواب استعفاء

تعبیر خواب استعفاء تعبیر خواب استعفاء به روايت آنلی بیتون آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب استعفاء می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید از مقامی استعفاء می دهید، علامت آن است که وظایف جدید را به نحوی نامطلوب آغاز خواهید کرد. ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران از مقام خود استعفاء می دهند، علامت آن است که خبرهایی ناخوشایند به گوشتان …

ادامه نوشته »

تماس با ما