بایگانی برچسب: تعبیر خواب اسهال بچه

تعبیر خواب اسهال/تعبیر خواب /خواب/تعبیر/خواب اسهال/تعبیر اسهال/اسهال

تعبیر خواب اسهال

تعبیر خواب اسهال تعبیر خواب اسهال به روايت آنلی بیتون کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب ببینید که فردی دچار اسهال شده، به معنای آن است که در اثر بی دقتی دیگران از انجام کار خود ناامید شده که این امر موجب نگرانی شما می شود. تعبیر خواب اسهال به روایت …

ادامه نوشته »

تماس با ما