بایگانی برچسب: تعبیر خواب اسپند دود

تعبیر خواب استقلال/تعبير خواب اسفند

تعبير خواب اسفند

تعبیر خواب استقلال کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد تعبیر خواب استقلال به روایت معبران آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب استقلال می گوید: استقلال داشتن در خواب، بدین معنا است که اطرافیان با شما رفتار مناسبى ندارند، داشتن استقلال مالى در خواب، به معناى آن است که در کارها موفقیت چندانى پیدا نمى کنید. تعبير خواب اسفند …

ادامه نوشته »

تعبير خواب اسپندان /تعبير خواب/تعبیر/خواب/تعبیر خواب

تعبير خواب اسپندان

تعبير خواب اسپندان کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد اگر اسپندان ديد، دليل غم بود. اگر بيند اسپندان همي خورد، دليل كه به قدر آن وي را غم و اندوه رسد. اگر بيند كسي اسپندان بدو داد، دليل كه غمي از آن كس بر دل وي حاصل شود. اگر ديد او اسپندان به كسي داد، غمي از او …

ادامه نوشته »

تماس با ما