بایگانی برچسب: تعبیر خواب اسپند گرفتن از مرده

تعبير خواب اسپندان /تعبير خواب/تعبیر/خواب/تعبیر خواب

تعبير خواب اسپندان

تعبير خواب اسپندان کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد اگر اسپندان ديد، دليل غم بود. اگر بيند اسپندان همي خورد، دليل كه به قدر آن وي را غم و اندوه رسد. اگر بيند كسي اسپندان بدو داد، دليل كه غمي از آن كس بر دل وي حاصل شود. اگر ديد او اسپندان به كسي داد، غمي از او …

ادامه نوشته »

تماس با ما