بایگانی برچسب: تعبیر خواب اسکله

تعبیر خواب اسکلت/تعبیر خواب اسکله

تعبیر خواب اسکله

تعبیر خواب اسکله تعبیر خواب اسکلت تعبیر خواب اسکلت به روایت معبران آنلی بیتون می گوید : ۱ـ دیدن اسكلت در خواب ، نشانه آن است كه از دست دشمنان خود رنج خواهید كشید. ۲ـ اگر خواب ببینید پوست و گوشتی بر تنشان نیست و اسكلتی هستید ، علامت آن است كه از موضوعی بیهوده عذاب می كشید ، باید …

ادامه نوشته »

تماس با ما