بایگانی برچسب: تعبیر خواب اسید حضرت یوسف

تعبیر خواب اسید/تعبیر خواب/اسید /تعبیر/خواب/خواب اسید/تعبیر اسید

تعبیر خواب اسید

تعبیر خواب اسید تعبیر خواب اسید به روايت آنلی بیتون کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه قزوین آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب اسید می گوید: ۱ـ نوشیدن هر چیز در خواب كه خاصیت اسیدی داشته باشد، نشانه آن است كه در آینده نگرانی و اضطراب فراوانی خواهید داشت. ۲ـ اگر زنی خواب ببیند مشروب الكلی می نوشد ، معنایش …

ادامه نوشته »

تماس با ما