بایگانی برچسب: تعبیر خواب سفر به استرالیا

تعبیر خواب استرالیا

تعبیر خواب استرالیا

تعبیر خواب استرالیا تعبیر خواب استرالیا به روایت معبران درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما در استرالیا هستید: دوستان برای شما توطئه خواهند کرد. به استرالیا میروید: وقایعی گرد روابط شخصی شما با دیگران رخ خواهد داد. استرالیا را برای رفتن به کشور دیگر ترک میکنید: غم و اندوه به استرالیا تبعید شده اید: روابط عشقی شما در شرایط بدی …

ادامه نوشته »

تماس با ما