بایگانی برچسب: تعبیر خواب صبح

تعبیر خواب صبر

تعبیر خواب صبح

تعبیر خواب صبر تعبير خواب صبر به روايت محمد ابن سیرین صبر درخواب، دلیل بر عالمی بود که غرض از علم او مال است. اگر بیند که صبر داشت یا خورد، دلیل با چنین عالمی صحبت دارد. تعبير خواب صبر به روايت خالد بن علی بن محد العنبری صبر در خواب، به بلندی، رفعت و مژدگانی تعبیر میشود و ممکن …

ادامه نوشته »

تماس با ما