بایگانی برچسب: تعبیر خواب صحرا

تعبیر خواب صحرا

تعبیر خواب صحرا

تعبیر خواب صحرا تعبير خواب صحرا به روايت محمدبن سیرین اگر درخواب صحرا بیند، دلیل خرمی باشد از قِبَل پادشاه، به قدر بزرگی صحرا. اگر خود را درصحرائی بزرگ سبز دید، دلیل است که مقرب پادشاه شود. اگر برعکس بود، دلیل است با پادشاه ظالم صحبت نگاهدارد. از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در عالم رویای خود دیدید که …

ادامه نوشته »

تماس با ما