بایگانی برچسب: تعبیر خواب صحف

تعبیر خواب صحف/تعبیر خواب صحیفه

تعبیر خواب صحیفه

تعبیر خواب صحف/تعبیر خواب صحیفه تعبیر خواب صحف تعبير خواب صحف به روايت جابرمغربی اگر بیند که قرآن رها کرد و صحف می خواند، دلیل است که میلش به کیشهای دیگر بود.اگر درخواب بیند که صحف ابراهیم خواند، دلیل است که کسی او را راه صواب نماید. اگر بیند که صحف ابراهیم از برخواند، دلیل است صحبت برپا دارد. گر …

ادامه نوشته »

تماس با ما