بایگانی برچسب: تعبیر خواب صفه

تعبیر خواب صفه

تعبیر خواب صفه

تعبیر خواب صفه تعبير خواب صفه به روايت بعضی معبران دیدن صفه سرای، دلیل بر مادر و پدر باشد. اگر صفه سرای خود نو و بلند بیند، دلیل بر درازی عمر است. پدر و مادر را اگر بیند که صفه او خراب شد، دلیل بر هلاک پدر و مادر است. صفه سرای، دلیل بر مادر و پدر باشد. اگر صفه …

ادامه نوشته »

تماس با ما