بایگانی برچسب: تعبیر خواب صنج زدن

تعبیر خواب صنج زدن

تعبیر خواب صنج زدن

تعبیر خواب صنج زدن تعبير خواب صنج زدن به روايت امام جعفر صادق(ع) دیدن صنج زدن در خواب بر چهار وجه است. اول: خبرمکروه. دوم: کلام باطل. سوم: متاع دنیا. چهارم: غم و اندیشه. دیدن صنج زدن درخواب ، دلیل بر چیزی مکروه بود و کلامی باطل که بشنود. اگر بیند که با صنج چنگ و ای و چغانه زد، …

ادامه نوشته »

تماس با ما