بایگانی برچسب: تعبیر خواب ظرف

تعبیر خواب ظرف

تعبیر خواب ظرف

تعبیر خواب ظرف کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه بجنورد تعبير خواب ظرف به روايت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانة آن است که اقبال و سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد . ۲ـ دیدن …

ادامه نوشته »

تماس با ما