بایگانی برچسب: تعبیر خواب عزرائیل شدن

تعبیر خواب اسفناج – سبزی/تعبیر خواب اسرافیل

تعبیر خواب اسرافیل

تعبیر خواب اسرافیل تعبیر خواب اسفناج – سبزی تعبیر خواب اسفناج به روايت محمد بن سیرین دیدن اسفناج در خواب، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وی، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود. اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همی خورد، دلیل و منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود. تعبیر …

ادامه نوشته »

تماس با ما