بایگانی برچسب: تعبیر خواب قصه گفتن

تعبیر خواب قصه

تبیر خواب قصه

تعبیر خواب قصه تعبير خواب قصه به روايت ابراهیم کرمانی: تعبیر خواب قصه اگر درخواب بیند که از بهر مردم قصه می گفت، دلیل است مرادش برآید. اگر بیند که قصه خیر و صلاح و شر و فساد می گفت، دلیل که در بیداری همان کند. اگر درخواب بیند که از بهر مردم قصه می گفت، دلیل است مرادش برآید. …

ادامه نوشته »

تماس با ما