بایگانی برچسب: تعبیر خواب کابل

تعبیر خواب کابل

تعبیر خواب کابل

تعبیر خواب کابل تعبیر خواب کابل تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني کابل در خواب هاي ما نشان امنيت است و به هر صورتي که باشد و ببينيد بد نيست. اگر در خواب ببينيد که خودتان کابل کشي مي کنيد امنيت به وجود مي آوريد و تسکين خيال و آرامش قلب مي يابيد. اگر از خانه خويش به بيرون …

ادامه نوشته »

تماس با ما