بایگانی برچسب: تعبیر خواب کاروان مکه

تعبیر خواب کاروان

تعبیر خواب کاروان

تعبیر خواب کاروان تعبیر خواب کاروان تعبير خواب کاروان به روايت محمد ابن سیرین اگر کسی بیند در خواب که با کاروانی در راه بود و اهل کاروان مصلح بودند، دلیل خیر و صلاح است. اگر مفسد بودند، دلیل شر و فساد است. تعبير خواب کاروان به روايت اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍ی اگر در خواب بیند که با کاروان به خانه خود …

ادامه نوشته »

تماس با ما