بایگانی برچسب: تعبیر خواب کاغذ امضا شده

تعبیر خواب کاغذ نوشته شده

تعبیر خواب کاغذ

تعبیر خواب کاغذ نوشته شده تعبیر خواب کاغذ نوشته شده تعبير خواب کاغذ به روايت امام صادق (ع) دیدن کاغذ در خواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: کسب و معیشت (کسب معاش).    کام یافتن (کامیابی). تعبير خواب کاغذ به روايت محمد ابن سیرین اگر کسی بیند کاغذ سفید و پاکیزه داشت، دلیل که به قدر آن …

ادامه نوشته »

تماس با ما