بایگانی برچسب: تعبیر خواب کاه زیاد

تعبیر خواب کاه

تعبیر خواب کاه

تعبیر خواب کاه تعبیر خواب کاه تعبير خواب کاه به روايت آنلی بیتون ۱ـ دیدن کاه در خواب ، نشانه آن است که زندگی شما به بیهودگی کشیده خواهد شد . ۲ـ اگر خواب ببینید توده ای کاه در آتش می سوزد ، علامت آن است که ایامی همراه با شادمانی پیش روی شما خواهد بود . ۳ـ اگر خواب …

ادامه نوشته »

تماس با ما