بایگانی برچسب: تعبیر خواب کتیرا

تعبیر خواب کتیرا

تعبیر خواب کتیرا

تعبیر خواب کتیرا تعبیر خواب کتیرا تعبير خواب کتیرا به روايت امام صادق (ع) دیدن کتیرا در خواب بر سه وجه است. اول: فضله مال (اضافه و باز مانده مال). دوم: نفع وفایده اندک. سوم: کاری خیر با منفعت وسودمند. تعبير خواب کتیرا به روايت محمد ابن سیرین دیدن کتیرا به خواب، دلیل آن که به قدر آن مال از …

ادامه نوشته »

تماس با ما