بایگانی برچسب: تعبیر خواب گرفتن اردک ماهی

تعبیر خواب اردک ماهی

تعبیر خواب اردک ماهی

تعبیر خواب اردک ماهی تعبير خواب اردک ماهی به روايت معبران آنلی بیتون می گوید: دیدن اردک ماهى در خواب، معنایش این است که شما را به مهمانى دعوت مى کنند. تعبیر خواب دیدن ماهی در دریا حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید …

ادامه نوشته »

تماس با ما