بایگانی برچسب: توسعه آسیا

فراخوان بنیاد سرمایه انسانی و آموزش برای توسعه آسیا

فراخوان بنیاد سرمایه انسانی و آموزش برای توسعه آسیا، در زمینه حمایت از طرح‌ های پیشنهادی در حوزه آموزش طرح‌ های پیشنهادی در حوزه آموزش توسط “بنیاد سرمایه انسانی و آموزش برای توسعه آسیا”، می شود. این بنیاد که یک اتاق فکر غیرانتفاعی در حمایت از پیشرفت مثبت اجتماعی در آسیا است، فراخوان خود را برای حمایت از طرح‌های پیشنهادی …

ادامه نوشته »

تماس با ما