بایگانی برچسب: توسعه روستایی 96-97

منابع مرجع دانشگاهی توسعه روستایی ۹۶-۹۷

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد 97-96,منابع ارشد 97-96,منابع آزمون کارشناسی ارشد 97-96,منابع آزمون ارشد 97-96,منابع کنکور کارشناسی ارشد 97-96,منابع کنکور ارشد 97-96

اصول اقتصاد کشاورزی – مجید کوپاهی – تهران – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۷۳ اقتصاد خرد: دو هزار سوال چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی – محسن نظری – تهران – انتشارات نگاه دانش – ۱۳۸۴ اقتصاد کشاورزی و تعاون – مهریار صدرالاشراقی – تهران – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۶۸ اصول و اندیشه های تعاونی – مهدی طالب – تهران …

ادامه نوشته »

تماس با ما