بایگانی برچسب: جذب نخبگان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جذب نخبگان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جذب نخبگان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جذب نخبگان در دانشگاه ها و کاهش بروکراسی متداول به گزارش پل کنکوری و به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در جلسه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اعضای گروه جراحی عمومی که  ۲۶ تیرماه برگزار شد، دکتر محمد آقاجانی با تاکید بر لزوم ارتقا آموزش و سرویس ارائه خدمات در دانشگاه …

ادامه نوشته »

تماس با ما