بایگانی برچسب: دانشگاه برمن آلمان

بورسیه دکتری و پسادکتری در دانشگاه برمن آلمان

بورسیه دکتری و پسادکتری در دانشگاه برمن آلمان رشته های مورد پذیرش علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی یا رشته های علوم اجتماعی مرتبط مهلت:Applications must be submitted online until January 31, 2017. The Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS) invites applications to its Postdoctoral and Ph.D. program. BIGSSS is an inter-university institute of the University of Bremen …

ادامه نوشته »

تماس با ما