بایگانی برچسب: دانشگاه صنعتی سهند

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه صنعتی سهند با استناد بر آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ و شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۹۳) و دستور العمل اجرایی مصوب دانشگاه صنعتی سهند و بخشنامه همترازی معدل های کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های اطلاعیه پیوست  از بین داوطلبان واجد شرایط برای سال تحصیلی …

ادامه نوشته »

تماس با ما