بایگانی برچسب: دانشگاه علامه طباطبائی

تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مدارک دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی

چالش جدید دانشجویان دکترا

تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مدارک دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی مهلت ثبت نام و ارسال مدارک دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ (سهمیه استعداد درخشان) تا تاریخ ۹۶/۱/۲۶ تمدید شد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر، هیچگونه تمدید دیگری صورت نخواهد گرفت. داوطلبان لازم است مطابق با شرایط و ضوابط …

ادامه نوشته »

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی

انگلیس

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺸﺨﺼﺎت رﺷﺘﻪ/ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذیل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: الف- شرایط عمومی : ۱- اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ۲- متعهد به ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ۳- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ممنوعیت تحصیل ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ب- …

ادامه نوشته »

دانشگاه علامه طباطبائی و مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش کنکوری ارشد دکتری به نقل از ایرنا از روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، این تفاهمنامه همکاری در محل اتاق شورای دانشگاه علامه طباطبائی منعقد شد. رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در این جلسه گفت: امیدوارم امضا این تفاهمنامه زمینه ای برای همکاری بیشتر در عرصه سیاسی و علمی کشور باشد؛ در چند سال گذشته در دانشگاه علامه مسیری در حوزه …

ادامه نوشته »

تماس با ما