بایگانی برچسب: شرط جدید دانشگاه تهران برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

شرط جدید دانشگاه تهران برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

شرط جدید دانشگاه تهران برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

دکتر محمود نیلی احمدآبادی ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد: اعضای هیات علمی ازحدود ۸ سال پیش برای جذب در برخی دانشکده‌های دانشگاه تهران موظف بودند قبل از تبدیل وضعیت به ماموریت پژوهشی اعزام شوند که این برنامه امسال بصورت گسترده تر در اغلب دانشکده‌های دانشگاه اجرایی خواهد شد. وی در ادامه تصریح کرد: دانشکده‌های دانشگاه تهران که این موضوع را …

ادامه نوشته »