بایگانی برچسب: صیقل

تعبیر خواب صیقل/تعبیر خواب صینی آلات

تعبیر خواب صیقل

تعبیر خواب صیقل تعبير خواب صیقل به روايت محمدبن سیرین دیدن صیقل زدن به خواب ، دلیل پادشاهی بزرگ است. اگر بیند که صیقلی می نمود، دلیل است به خدمت پادشاه رود. تعبير خواب صیقل به روايت امام جعفر صادق(ع) دیدن صیقلی مردی باشد که به دست او حق از باطل پدید آید. تعبیر خواب صینی آلات تعبير خواب صینی …

ادامه نوشته »

تماس با ما