بایگانی برچسب: مؤسسه آموزش عالی رسام

پذیرش دانشجوی ارشد بدون آزمون مؤسسه آموزش عالی رسام

  موسسه رسام به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ ۱۱/۴/۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان” و آیین نامه شماره ۷۷۹۴۸/۲۱مورخ ۵/۵/۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” ، نسبت …

ادامه نوشته »

تماس با ما