بایگانی برچسب: مفید بودن دوره‌های آموزشی

چه عواملی در مفید بودن دوره‌های آموزشی نقش دارند؟

چه عواملی در مفید بودن دوره‌های آموزشی نقش دارند؟

چه عواملی در مفید بودن دوره‌های آموزشی نقش دارند؟ شرح مسئله آموزش و مدرسه: در هر روز حضور در کلاس درس به چه مواردی باید موردتوجه قرار گیرند؟ پاسخ به این سؤال در گرو بررسی ابعاد مسئله می‌باشد. هدف از تدوین این مطلب، نیز، بر این اساس تعریف‌شده است.در ادامه، هر یک از موارد، به‌طور مختصر، شرح داده خواهند شد. …

ادامه نوشته »

تماس با ما