بایگانی برچسب: مهندسی زلزله

پذیرش دکتری بدون آزمون پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چالش جدید دانشجویان دکترا

  پذیرش دکتری بدون آزمون پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله طبق دستورالعمل اجرایی آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ و اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در اجرای ماده ۱ ” آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری” …

ادامه نوشته »

پذیرش ارشد بدون آزمون در پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در اجرای ماده ۱ ” آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی۹۶-۹۵دانشجو می پذیرد. شرایط اختصاصی: الف) پس از ۷ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۵ واحد درسی، یا ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۰ واحد درسی و یا سه چهارم واحدهای درسی …

ادامه نوشته »

تماس با ما