بایگانی برچسب: مهندسی معدن

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ مهندسی معدن (کد ۱۲۶۸)

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ مهندسی معدن (کد ۱۲۶۸) را امروز برای همراهان سایت در نظر گرفته ایم. ژئوشیمی، ژئوفیزیک و ارزیابی ذخایرمعدنی در آزمون سال ۹۶ تعداد سؤالات درس ارزیابی ذخایر معدنی ۱۰ سؤال بوده است. تعداد سؤالات این درس در سال ۹۶ افزایش یافته است. سؤالات همگی به صورت مفهومی طرح شده‌اند. از مبحث روش‌های محاسبه ذخیره …

ادامه نوشته »

دانلود سوالات و کلید مهندسی معدن ارشد۹۳

دانلود سوالات و کلید ارشد93 پاسخنامه دفترچه سوالات93

دانلود سوالات و کلید مهندسی معدن ارشد۹۳ برچسب ها: دانلود سوالات و کلید ارشد۹۳ پاسخنامه دفترچه سوالات۹۳-دانلود سوالات و کلید ارشد۹۳ مجموعه زبان وادبیات فارسی-دانلود سوالات و کلید ارشد۹۳ پاسخنامه دفترچه سوالات۹۳-دانلود سوالات و کلید ارشد۹۳ مجموعه-دانلود سوالات و کلید ارشد۹۳ پاسخنامه دفترچه سوالات۹۳-دانلود سوالات و کلید ارشد۹۳ مجموعه دانلود سوالات و کلیدمهندسی معدن ارشد۹۳

ادامه نوشته »

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ مجموعه مهندسی معدن (کد ۱۲۶۸)

دروس تخصصی استخراج معدن در مجموع سؤالات بخش استخراج در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معدن در سال ۹۵ آسانتر از سال ۹۴ بوده است. تغییر محسوسی که این آزمون با آزمون سال ۹۴ دارد در این است که سؤالات حفظی بیشتر بوده است و سؤالات به گونه ای طراحی شده بودند که با نکات تستی که در کتاب های …

ادامه نوشته »

تماس با ما