بایگانی برچسب: پایان‌نامه غیرقانونی

کسر نمره به علت تاخیر در دفاع از پایان‌نامه غیرقانونی است

فهرست پایان نامه های مورد تایید ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 97

کسر نمره به علت تاخیر در دفاع از پایان‌نامه غیرقانونی است کسر نمره به علت تاخیر در دفاع از پایان‌نامه یکی از دغدغه های دانشجویانی است که پایان نامه را در موعد مقرر به اتمام نمیرسانند. «کسر نمره» به دلیل تاخیر در ارائه پایان‌نامه مشکلی است که این روزها به یکی از چالش‌های پیش‌روی دانشجویان تبدیل شده است. موضوع از …

ادامه نوشته »

تماس با ما