بایگانی برچسب: پسادکتری شیمی

بورسیه پسادکتری شیمی، مهندسی شیمی، مواد، متالوژی در نروژ

راهنمای تحصیل مجانی در دانشگاه های نروژ ۲۰۱۷

بورسیه پسادکتری شیمی، مهندسی شیمی، مواد، متالوژی در نروژ دو جایگاه مطالعاتی پست  دکتری در زمینه سنتز شیمیایی مرطوب از مواد پیزوالکتریک کاربردی در دسترس هستند. این موقعیت ها توسط پروژه Toppforsk از راه حل های آبی به فیلم های نازک اکسید و ساختار سلسله مراتبی تامین می شود که هدف آن دستیابی به یک پیشرفت اساسی در ساخت سنتز …

ادامه نوشته »

پسادکتری شیمی/مهندسی شیمی|مواد/متالوژی|فیزیک در سوئد

پسادکتری شیمی/مهندسی شیمی|مواد/متالوژی|فیزیک در سوئد Information about the research/the project/the division The department of Chemistry and Chemical Engineering is the largest department at Chalmers having around 300 employees organised under four administrative divisions: Chemistry and Biochemistry, Applied Chemistry, Energy and Materials and Chemical Engineering. It is situated at campus Johanneberg in the central of Gothenburg. Guided by our vision “Through …

ادامه نوشته »

پسادکتری شیمی و مهندسی شیمی در استرالیا و نیوزلند

پسادکتری شیمی و مهندسی شیمی در استرالیا و نیوزلند The Centre for Organic Photonics and Electronics (COPE) draws together expertise from Chemistry and Physics in a combined facility (www.physics.uq.edu.au/cope). COPE has >20 senior research staff, postdoctoral fellows and research students and is housed in newly refurbished laboratories on the 9th Floor of the Chemistry building that include state-of-the-art synthesis and …

ادامه نوشته »

تماس با ما