بایگانی برچسب: پلیمر

پذیرش پژوهشگر پسادکتری در رشته شیمی آلی-پلیمر دردانشگاه زنجان

در قالب تسهیلات اعطایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و براساس دستورالعمل حمایت از دوره های پسادکترا، آقایان دکتر ابراهیم احمدی دانشیار گروه شیمی دانشگاه زنجان (مسئول طرح) و دکتر حسن حاجی فتحعلی دانش آموخته دوره دکتری شیمی دانشگاه زنجان (پژوهشگر پسادکترا) موفق شدند قرارداد طرح پژوهشی پسادکتری تحت عنوان “پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم مونومر متیل ­متا کریلات و …

ادامه نوشته »

تماس با ما