بورس تحصیلی «دانشگاه Jaen» اسپانیا

بورس تحصیلی «دانشگاه Jaen» اسپانیا

زمینه علمی: تمام رشته های ارائه شده توسط دانشگاه Jaen

سطح تحصیلی بورس: لیسانس، فوق لیسانس

اهداکننده بورس: دانشگاه Jaen اسپانیا

محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس: اسپانیا

کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:

نوع اول:

– پوشش کامل شهریه تحصیلی

– کمک هزینه اسکان و زندگی:

لیسانس: سالانه ۲۲۰۰ یورو

فوق لیسانس: سالانه ۳۰۰۰ یورو

– دوره های زبان اسپانیایی رایگان

نوع دوم:

– پوشش کامل شهریه تحصیلی

– دوره های زبان اسپانیایی رایگان

مدت زمان پوشش بورس: کل دوره تحصیل

نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»

آخرین مهلت درخواست:

– لیسانس: ۱۰ آوریل ۲۰۱۷ (۲۱ فروردین ۱۳۹۶)

– فوق لیسانس: ۳۰ آوریل ۲۰۱۷ (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)

«اطلاعات بیشتر»