معلم خصوصی در منزل

تعبير خواب لباس/تعبیر خواب زیبا/تعبیر خواب لباس عروس/تعبیر خواب لباس زیبا

تعبیر خواب لباس

تعبير خواب لباس تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق تعبير خواب لباس ديدن لباس درخواب هفت وجه است. اول: دين پاك. دوم: توانگري. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عيش خوش. ششم: عمل. هفتم: عدل. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ديد لباس تابستان به زمستان پوشيده بود، دليل كه به قدر لباس مالش زياده شود. …

ادامه نوشته »

تعبير خواب لب/تعبیر خواب لباحه/تعبیر خواب پشم/ تعبیر خواب کلاه پشمی

تعبیر خواب لب

تعبير خواب لب تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق تعبير خواب لب ديدن لب بالا در خواب، دليل پسر است و لبِ زيرين دختر بود. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين ديدن لب ها درخواب، دليل حاجت روائي بود و ديدن لب زيرين درخواب، بهتر از لب بالا است تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر بيند لبهاي …

ادامه نوشته »

تعبير خواب لامپ/ تعبیر خواب لانه/تعبیر خواب نور/تعبیر خواب پرنده

تعبير خواب لامپ

تعبير خواب لامپ تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني ديدن لامپ در خواب تعابير خوب و گسترده اي دارد. اگر در خواب ببينيد لامپي را به يک سر پيچ مي بنديد که جائي را روشن کنيد نيکو است زيرا خواب شما مي گويد کاري نيک انجام مي دهيد که سود آن بيش از خودتان به ديگران مي رسد. وقتي …

ادامه نوشته »

تعبير خواب لاله/تعبير خواب لاله عباسی/تعبیر خواب گل/تعبیر خواب سنبل

تعبیر خواب لاله

تعبير خواب لاله تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين  تعبير خواب لاله اگر در وقت خودش ديد فرزند بود، اگر بي وقت ديد خبر بود، اگر از درخت جدا ديد غم بود. اگر زني ديد لاله ببريد و به شوهر داد طلاق بگيرد. اگر مرد نيز اين كار كند، همين دليل دارد. تعبير خواب لاله عباسی کلاس اموزش فال …

ادامه نوشته »

 تعبیر خواب لاغری/تعبير خواب لاک پشت/تعبیر خواب رژیم غذایی/تعبیر خواب حیوان

 تعبیر خواب لاغری

 تعبیر خواب لاغری کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد تعبير خواب لاغری به روايت ابن سیرین اگر ببینی بدنت لاغر و نحیف است، تعبیرش فقیر شدن و عجز و درماندگی در کار‌ها می‌باشد. اگر ببینی تمام بدن تو ضعیف می‌باشد، غمگین و ناراحت می‌شوی، و یا اگر عضوی از بدنت دچار ضعف شده تعبیر آن به این صورت …

ادامه نوشته »

تعبير خواب لاستیک| تعبیر خواب لاشخور|تعبیر خواب پرنده|تعبیر خواب تیوب

تعبیر خواب لاستیک

تعبير خواب لاستیک تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني تعبير خواب لاستیک لاستيک غير از (تاير) اتومبيل است. البته تاير را هم از لاستيک درست مي کنند اما لاستيک در اينجا به معني جنس لاستيک است که ماده اي است نرم و پر مصرف. لاستيک در خواب هاي ما نشان دهنده نرمش و ملايمت و قابليت انعطاف شديد است. …

ادامه نوشته »

تعبير خواب لاجورد| تعبیر خواب لادن|تعبیر خواب گل|تعبیر خواب بوی خوب

تعبیر خواب لاجورد

تعبير خواب لاجورد تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني رنگ لاجوردي رنگ آبي کبود است و اين رنگ به طور کلي در روياها رنگ خوبي نيست و به ماتم و عزا تعبير مي شود. رنگ ها هر يک تعبير خاصي دارند. حتي رنگ سياه که در زندگي روزمره نشان عزاداري است در خواب فر و شکوه و بزرگي است …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب لابراتوار /تعبیر خواب دکتر/ تعبیر خواب لاتاری/تعبیر خواب وسایل

تعبیر خواب لابراتوار

تعبیر خواب لابراتوار کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد تعبير خواب لابراتوار به روايت منوچهر مطیعی تعبیر خواب لابراتوار اگر بیننده خواب ببیند که در یک لابراتوار است در زندگی اش مرحله دشواری پیش می آید که لازم می شود یک آزمایش را از سر بگذراند. لابراتوار جائی است که کار تحقیقی در آن انجام می گیرد ولی …

ادامه نوشته »

تعبير خواب ايوان/تعبیر خواب اهنگ /تعبیر خواب ارگ/تعبیر خواب گیتار

تعبیر خواب گیتار

تعبير خواب ايوان کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني تعبير خواب ايوان ديدن ايوان نوساز و با شکوه ميمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنيد که آن ايوان به شما تعلق ندارد. بلندي سقف ايوان رفعت انديشه و جاه طلبي بيننده خواب …

ادامه نوشته »

تعبير خواب انگور/تعبیر خواب میوه/تعبیر خواب ایستگاه قطار/تعبیر خواب ایستگاه/تعبیر خواب قطار

تعبیر خواب انگور

تعبير خواب انگور کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه کردستان تعبير خواب انگور به روايت محمد بن سیرین محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب انگور می گوید: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است كه به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری كه پوست او …

ادامه نوشته »

تعبير خواب انگشتانه/تعبیر خواب انگشت/ تعبیر خواب انگلیسی/تعبیر خواب حروف انگلیسی

تعبير خواب انگشتانه

تعبير خواب انگشتانه تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني تعبير خواب انگشتانه انگشتوانه يا انگشتونه جسمي فلزي است که براي دوخت و دوز بر سر انگشت مي کنند تا انتهاي سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعي وسيله دفاعي است براي حفظ انگشت. داشتن انگشتونه براي مرد خوب نيست و براي زن نيکو است و گوياي …

ادامه نوشته »

تعبير خواب انگشتان/تعبير خواب ابرو/تعبیر خواب دست/تعبیر خواب چشم

تعبير خواب انگشتان

تعبير خواب انگشتان کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه قم تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود. اول: فرزند، دوم: برادر و برادرزادگان، سوم: خادمان، چهارم: ياران، پنجم: قوت، ششم: پنج نماز. اگر بيند كه انگشتان وي بيفتاد يابريده شود، دليل كه از آن چه گفتيم او را مفارقت افتد. اگر بيند …

ادامه نوشته »

تعبير خواب انعام/تعبير خواب انعکاس/تعبیر خواب پول/تعبیر خواب صد

تعبیر خواب انعام

تعبير خواب انعام کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه کردستان تعبير خواب انعام به روايت لیلا برایت لیلا برایت درباره تعبیر خواب انعام می گوید: اگر در خواب ببینید به کسی انعام می دهید، نشانه آن است که مورد موعظه قرار می گیرید که این باعث می شود تا در زندگی، بیشتر مراقب اعمالتان باشید. تعبير خواب انعام درکتاب سرزمین …

ادامه نوشته »

تعبير خواب انفجار/تعبیر خواب بمب/تعبیر خواب ترکیدن/تعبير خواب انگبين

تعبیر خواب انفجار

تعبير خواب انفجار کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد تعبير خواب انفجار به روايت آنلی بیتون آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب انفجار می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد، نشانه آن است كه اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند. ۲- اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی …

ادامه نوشته »

تعبیر خواب اندام/تعبیر خواب هیکل/ تعبیر خواب انداختن/تعبیر خواب پرتاب

تعبیر خواب اندام

تعبیر خواب اندام تعبیر خواب اندام به روایت محمد بن سیرین محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب اندام می گوید: اندامها را اگر بیند که افزون شد دلیل کند که خویشان واهل بیت او زیاده گردند واو در موضع خویش مقیم بود. اگر بیند که اندامهای او بریده بود یا از تن او بیفتاد دلیل که به سفر رود وخویشان …

ادامه نوشته »

تماس با ما