معافیت سربازی برای معلولان و خانواده های آنان

معافیت سربازی برای معلولان و خانواده های آنان

معافیت سربازی برای معلولان و خانواده های آنان

اگر در بهزیستی شهرستان محل سکونت پرونده معلولیت دارید، کافیست شناسنامه کلیه اعضای خانواده را همراه با یک قطعه عکس، کد ملی و کدپستی ده رقمی به بهزیستی شهرستان مربوطه تحویل نمائید.

در صورتی که فرد معلول تاکنون در ادارات بهزیستی پرونده نداشته باشد، نیاز است ابتدا پرونده معلولیت با مراجعه به ادارات بهزیستی تشکیل شود.

اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند?

پاسخ

بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد?

پاسخ

همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ۱۲/۱/۸۵ ابلاغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند?

پاسخ

بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود?

پاسخ

بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است

آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است?

پاسخ

برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود

آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است?

پاسخ

در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *