خانک ای ار

منابع دکتری علوم قرآن و حدیث ۹۶_۹۷

منابع دکتری, منابع آزمون دکتری, منابع دکترا, منابع کنکور دکتری, منابع آزمون دکترا, منابع دکتری97-96

منابع دکتری علوم قرآن و حدیث (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. ابن فارس / معجم المقاییس فی اللغه / بیروت / دارالفکر
 2. ابن منظور، محمدبن مکرم / لسان العرب / بیروت / دار صادر / ۱۴۱۴ ق
 3. ابوریه، محمود / اضواء علی السنه المحمدیه / قم / انصاریان / ۱۳۸۳ ش
 4. استرآبادی، میر محمدباقر / الرواشح المساویه / قم / کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی / ۱۴۰۵ ق
 5. انصاری، مرتضی / فرائدالاصول / قم / مجمع الفکر الاسلامی / ۱۴۱۹ ق
 6. دکتر منصور پهلوان / مجموعه سوالات دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد  با پاسخهای کاملا تشریحی / نشر پردازش / ۱۳۹۲
 7. حجتی کرمانی، سید محمدباقر / پژوهشی در تاریخ قرآن کریم / تهران / دفتر نشر فرهنگ اسلامی / ۱۳۷۸ ش
 8. حجتی کرمانی، سید محمدباقر / اسباا النزول / تهران / دفتر نشر فرهنگ اسلامی / ۱۳۷۷ ش
 9. خراسانی، محمدکاظم / کفایه الاصول / قم / آل البیت
 10. خویی، سید ابوالقاسم / البیان فی تفسیر القرآن / چاپ های مختلف
 11. خویی، سید ابوالقاسم / معجم رجال الحدیث / قم / مدینه العلم
 12. راغب اصفهانی، حسین بن محمد / المفردات فی غریب القرآن / دمشق، بیروت / الدارالشامیه دارالعلم / ۱۴۱۲ ق
 13. زرکشی، بدرالدین / البرهان فی علوم القرآن / قاهره / دار احیاء الکتب العربیه / ۱۳۷۶ ش
 14. سیوطی، جلال ایدین / الجامع الصغیر / بیروت / دارالفکر
 15. سیوطی، جلال ایدین / الاتقان فی علوم القرآن / بیروت / دارالفکر / ۱۴۱۶ ق
 16. صالح، صبحی / علوم الحدیث و مصطلحه / دمشق / ۱۳۷۹ ش
 17. صدر، سیدحسن / نهایه الدرایه / نشر مشعر
 18. صدوق، محمدبن علب بن بابویه / عیون اخبار الرضا / انتشارات جهان / ۱۳۷۸ ش
 19. صدوق، محمدبن علب بن بابویه / من لا یحضره الفقیه / قم / جامعه مدرسین / ۱۴۱۳ ق
 20. طباطبایی، سید محمدحسین / المیزان فی تفسیر القرآن / قم / جامعه مدرسین / ۱۴۱۷ ق
 21. طبرسی، فضل بن حسن / مجمع البیان / تهران / انتشارات ناصر خسرو / ۱۳۷۲ ش
 22. طوسی، محمدبن حسن / اختیار معرفه الرجال / مشهد / دانشگاه مشهد / ۱۳۴۸ ش
 23. طوسی، محمدبن حسن / الفهرست / نجف / المکتبه الرضویه
 24. عاملی، زیدالدین علی (شهید ثانی) / الرعایه فی علم الدرایه / قم / کتابخانه آیت اله مرعشی نجفی / ۱۴۱۳ ق
 25. کلینی، محمدبن یعقوب / الکافی / تهران / دارالکتب الاسلامیه / ۱۴۰۷ ق
 26. مامقانی، عبداله / تلخیص المقباس / تلخیص: علی اکبر غفاری / تهران / جامعه الامام الصادق (ع) / ۱۳۶۹ ش
 27. مدیر شانه چی، کاظم / علم الحدیث / قم / جامعه مدرسین / ۱۳۷۹ ش
 28. مدیر شانه چی، کاظم / درایه الحدیث / قم / جامعه مدرسین / ۱۳۷۹ ش
 29. مدیر شانه چی، کاظم / تاریخ حدیث / تهران / سمت / ۱۳۷۷ ش
 30. معارف، مجید / پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه / تهران / ضریح / ۱۳۷۶ ش
 31. نوری، حسین / خاتمه المستدرک / قم / آل البیت
 32. هیثمی، نورالدین / مجمع الزوائد / بیروت / دارالمتب العلمیه / ۱۴۰۸ ق

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری علوم قرآن و حدیث در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری علوم قرآن و حدیث نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
کانال پل کنکوری ارشد دکترا
مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *