منابع کارشناسی ارشد مهندسی برق

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد 97-96,منابع ارشد 97-96,منابع آزمون کارشناسی ارشد 97-96,منابع آزمون ارشد 97-96,منابع کنکور کارشناسی ارشد 97-96,منابع کنکور ارشد 97-96

فهرست زیر شامل معرفی منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مهندسی برق می باشد:

 1. مبانی ماشین های الکتریکی / چاپمن، استفن ج / مترجم: محمود دیانی، علیرضا صدوقی / ویراست سوم / انتشارات نص / تهران / چاپ ششم / ۱۳۸۴
 2. ماشین های الکتریکی / ج. ر. سلمون، ا. استراون / مترجم: حمید لسانی / انتشارات امیرکبیر / تهران / ۱۳۸۰
 3. ماشین های الکتریکی / فیتز جرالد، کینگسلی و اومنس / مترجم: بهزاد قهرمان / انتشارات نشر نما / مشهد / چاپ سوم / ۱۳۸۴
 4. ماشین های الکتریکی / پ. س. سن / مترجم: مهرداد عابدی، محمد تقی نبوی / انتشارات بصیر / تهران
 5. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ماشین های الکتریکی / متین مشکین / نشر پردازش
 6. بررسی سیستم های قدرت / هادی سعادت / مترجمان: احد کاظمی، شهرام جدید و حیدرعلی شایانفر / انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران / تهران / ۱۳۸۰
 7. مبانی بررسی سیستم های قدرت / ویلیام دی. استیونسن / مترجمان: پیروز پروین و علی شاعری / انتشارات مرکز نشر دانشگاهی / تهران / ۱۳۸۳
 8. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد بررسی سیستم های قدرت / عباس ربیعی، بهنام محمدی، علی شجاعی / نشر پردازش
 9. سیستم های قدرت الکتریکی جلد اول / احد کاظمی / انتشارات مرکز دانشگاه علم و صنعت ایران / تهران / ۱۳۷۸
 10. الکترومغناطیس میدان و موج / دیوید کئون چنگ / مترجمان: پرویز جیه دار مارالانی، محمد قوامی / تابستان ۱۳۸۳ / انتشارات مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
 11. مبانی الکترومغناطیس / احمد صفایی / انتشارات نشر شیخ بهایی / اصفهان (چاپ چهارم) / ۱۳۷۹
 12. سیگنالها و سیستم ها / آلن اپنهایم، آلن ویلسکی، حمید نواب / مترجم: محمود دیانی / انتشارات نص / تهران / ۱۳۸۳
 13. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل سیستم ها / کامران خسرویان / نشر پردازش
 14. نظریه اساسی مدارها و شبکه ها؛ جلد اول و دوم / چارلز دسور و ارنست کوه / مترجم: پرویز جبه دار مارالانی / مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران (چاپ هفتم) / ۱۳۷۹
 15. مهندسی کنترل / کاتسوهیکواوگاتا / مترجم: محمود دیانی / انتشارات نص / تهران / ۱۳۸۴
 16. کنترل مدرن / ریچارد دورف و رابرت بی. شاپ / مترجم: حسن صنعتی و رقیه انقیاد / انتشارات آشیانا / تهران / ۱۳۸۳
 17. تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک؛ جلد اول و دوم / تقی شفیعی / انتشارات نشر شیخ بهایی / اصفهان / ۱۳۷۸
 18. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مدارهای الکتریکی / دکتر رسول دلیرروی فرد / نشر پردازش
 19. مبانی الکترونیک؛ جلد اول و دوم / علی میرعشقی / انتشارات نشر شیخ بهایی / اصفهان / ۱۳۸۰
 20. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد الکترونیک / دکتر رسول دلیرروی فرد / نشر پردازش
 21. ریاضیات مهندسی پیشرفته / وایلی، کلارنس ریموند / انتشارات دانشگاه صنعتی شریف / تهران / ۱۳۷۲
 22. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی / حسین ترکمن(دانشگاه شهید بهشتی) – فرزاد رضوی(دانشگاه تفرش) – نیما معصومی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین) / نشر پردازش
 23. مقدمات معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی / ویلیام بویس و ریچارد دیپرما / مترجمان: بیژن شمس و محمدرضا سلطانپور / انتشارات مرکز نشر دانشگاهی / تهران / ۱۳۸۷
 24. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی برق / مسعود پروانیا / نشر پردازش
مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما