تعبير خواب اعداد|تعبير خواب اعتراف|تعبیر خواب عدد||تعبیر خواب سوتی دادن

تعبير خواب اعداد

تعبير خواب اعداد به روايت لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید:
اعداد کوچک: نا مطمئن بودن
اعداد بزرگ: موفقیت

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد

تعبير خواب اعداد به روايت آنلی بیتون
آنلی بیتون درباره دیدن اعداد در خواب می گوید:
دیدن اعداد در خواب، بدین معنا است که اوضاع نامناسب کارى، شما را ناراحت مى سازد.
اگر در خواب اعداد را بشمارید، نشاندهنده شنیدن اخبار خوب است.
اگر در خواب عددى را ببینید و بعد از بیدار شدن عدد را به خاطر نیاورید، نشانه آن است که نگران امور مالى و شغلى خود خواهید بود.

تعبير خواب اعتراف

تعبير خواب اعتراف به روايت معبران

لیلا برایت درباره تعبیر خواب اعتراف می گوید:
اگر در خواب ببینید کسى به چیزى اعتراف می کند، بیانگر آن است که به شما تهمت مى زنند.
اگر در خواب ببینید که از کسى اعتراف مى گیرید، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت می کنید.

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری اعتراف می کنید بیانگر حس گناه است و اینکه خود را مقصر می دانید. دیگر این است که بیانگر شکلی از شفاست شما تغییرات جدیدی را در زندگیتان دارید. اعتراف عملی است که مسیحیان در مقابل پدر روحانی یا شمایل عیسی مسیح و یهودیان در برابر خدا به گناهان مرتکب شده خود اعتراف می‌کنند.

چنین مکانی از همان ابتدای پیدایش مکان‌های مذهبی مسیحیان وجود داشته است. اماقبل از اینکه مسیحیان بطور رسمی معابدی برای خود ایجاد کنند بطور غیر رسمی پیش مراجع روحانی خود اعتراف می‌کردند.

این مکان‌ها ریشه در اعتقادات مسیحیان به ویژه کاتولیک‌ها دارد مبنی بر اینکه اعتراف نزد پدر روحانی باعث بخشش گناهان می‌شود دارد. البته پروتستان‌ها به این شیوه اعتقاد ندارد و معتقدند که اعتراف نیازی به پدر روحانی یا مکان خاص ندارد وهر انسان با دعا کردن مستقیم به پیشگاه خداوند پسر یا پدر می‌تواند مشمول رحمت الهی شود.

تعبیر خواب به روایت معبران

لیلا برایت درباره تعبیر خواب می گوید:
اگرکسى به چیزى اعتراف می کند، بیانگر آن است که به شما تهمت مى زنند.
اگر از کسى اعتراف مى گیرید، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت می کنید.

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما