مقاله

اعتراض دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد به شرط چاپ مقاله ISI

نگاهی تحلیلی به موضوع «مقاله‌ نویسی»

اعتراض دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد به شرط چاپ مقاله ISI به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان دوره دکتری رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد با تدوین نامه ای به اجرای شرط چاپ مقاله آی اس آی با ضریب تاثیر برای فارغ التحصیلی اعتراض کردند. در این نامه تاکید آمده است: «دانشجویان دکتری برخی از رشته های علوم انسانی دانشگاه …

Read More »