بازدید روسای مراکز علمی سوریه از دانشگاه تهران

در این جلسه محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران و روسای سه دانشگاه سوریه، ضمن معرفی دانشگاه های خود راه های گسترش همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه های سوریه را بررسی کردند.
رئیس دانشگاه تهران در این دیدار با تبریک پیروزی های اخیر مردم و دولت سوریه، آمادگی این دانشگاه را برای همکاری بیشتر با سه دانشگاه سوریه اعلام کرد.
وی با اشاره به توانمندی های دانشگاه تهران در زمینه هایی مانند آب، انرژی و محیط زیست، گفت: دانشگاه تهران آمادگی دارد تا با اعلام نیاز از سوی دانشگاه های سوریه در زمینه های مورد درخواست طرف سوری با این دانشگاه ها همکاری کند.
روسای سه دانشگاه سوری نیز، با ابراز قدردانی از حمایت های دولت و ملت ایران از مردم سوریه، زمینه های مورد علاقه خود برای همکاری با دانشگاه تهران را اعلام کردند.
افزایش پذیرش دانشجویان سوری در دانشگاه تهران، تبادل استاد و دانشجو و ارائه برنامه مدرک مشترک از جمله مواردی بود که روسای سه دانشگاه سوری برای همکاری با دانشگاه تهران اعلام کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران،دو طرف در این دیدار همچنین در خصوص نحوه ادامه پروژه ساخت مرکز آموزش زبان فارسی در سوریه تبادل نظر شد.

 

Source: irna.ir

تماس با ما