رشته های دارای پذیرش دکتری استعداد درخشان دانشگاه شهرکرد سال ۹۵

پذیرش بدون آزمون دکتری ۱۳۹۵ دانشگاه شهرکرد

دانشگــاه شهرکـرد فهرست رشـته های دارای پذیـرش بدون آزمـون مقطع دکتـری این دانشگـاه در سـال ۱۳۹۵ را اعلام کـرد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه شهرکرد در نظر دارد از میان واجدین شرایط دکتری استعداد درخشان در ۲۳ رشته مطابق با جدول زیر برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشجو پذیرش نماید:

مشاهده اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۵ دانشگاه شهرکرد

فھرست رشته گرایش ھای دکتری دانشگاه شھرکرد برای پذیرش بدون آزمون ورودی

 

ردیف  رشته گرایش
 ۱مهندسی برققدرت
 ۲ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
 ۳  مهندسی مکانیک تبدیل انرژِی
 ۴ زراعت اکولوژی گیاهان زراعی
 ۵ مهندسی مکانیک بیوسیستم طراحی ماشین های کشاورزی
 ۶  مهندسی مکانیک بیوسیستم فناوری های پس از برداشت
 ۷مهندسی آبآبیاری و زهکشی
 ۸ مهندسی آب منابع آب
 ۹ مدیریت منابع خاک –
 ۱۰ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک –
 ۱۱ اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی اصلاح نباتات
 ۱۲ اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی  بیوتکنولوژِی
 ۱۳ تغذیه دام –
 ۱۴ علوم جنگل –
 ۱۵ علوم مرتع –
 ۱۶ آبخیزداری –
 ۱۷ بهداشت مواد غذایی –
 ۱۸ فناوری تولید مثل دامپزشکی –
 ۱۹ مامائی و بیماری های تولیدمثل دام –
 ۲۰ریاضی کاربردیآنالیز عددی
 ۲۱ ریاضی کاربردی سیستم های دینامیکی
۲۲ریاضی محضجبر
 ۲۳ فیزیک حالت جامد

+دفترچه سوالات ازمون دکتری سراسری سال ۱۳۹۵

تماس با ما