منابع دکتری شهرسازی ۹۷-۹۸

منابع دکتری

منابع دکتری شهرسازی ۹۷-۹۸

منابع دکتری شهرسازی (مهمترین منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

سیر اندیشه ها در شهرسازی / جهانشاه پاکزاد / جلدهای ۱ و ۲ و ۳ / انتشارات شهرهای جدید
تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتی / جهانشاه پاکزاد / نشر آزمان شهر
آیین شهرسازی پایدار / کوین کریزک و جو پاور / ترجمه مصطفی بهزادفر / انتشارات مهر ایمان
زیرساخت های شهری: آبرسانی و فاضلاب؛ جلد اول / مصطفی بهزادفر / انتشارات شهیدی
مراکز شهری؛ از مبانی تا راهنماهای طراحی شهری / دکتر بهزادفر – دکتر شکیبامنش – دکتر قربانیان / انتشارات طحان / ۱۳۹۳
سوالات کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری / شهرام جنگجو / انتشارات پردازش
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری / شهرام جنگجو / جلدهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ / انتشارات پردازش
آفرینش مرکز شهری سرزنده اصول طراحی شهری و بازآفرینی / سای پامیر؛ ترجمه: مصطفی بهزادفر و امیر شکیبامنش / تهران: انتشارات دانشگاه علوم و صنعت ایران
لزوم توجه به بحث منظر شهری تهران / مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران
سوالات دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد با پاسخ های تشریحی / نشر پردازش
سوالات دکتری شهرسازی دانشگاه سراسری با پاسخ های تشریحی / مهندس مونا کریمی؛ مهندس مجتبی آراسته / نشر پردازش
رویکردی به سوی طراحی شهری / ماریون – رابرتز – کلارا گرید؛ ترجمه: مصطفی عباس زادگان و راضیه رضازاده / انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
محیط های پاسخ داده / یان بنتلی و همکاران / ترجمه: مصطفی بهزادفر / انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
کاربری اراضی شهری / کرامت اله زیاری / انتشارات دانشگاه تهران
شهر و محیط زیست / کریستوفر جی بون و علی مدرس / ترجمه: منوچهر طبیبیان / انتشارات دانشگاه تهران
تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران از آغاز تا دوران قاجار / جهانشاه پاکزاد / نشر آرمان شهر
طرح ها و برنامه های شهرسازی / مصطفی بهزادفر / موسسه نشر شهر
مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری / جهانشاه پاکزاد / انتشارات شهیدی
تئوری شکل شهر / کوین لینچ / ترجمه: مزینی / انتشارات دانشگاه تهران
برنامه ریزی شهرهای جدید / کرامت اله زیاری / انتشارات سمت
شهرسازی از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن / واتسلاف استروفسکی / ترجمه: لادن اعتضادی / مرکز نشر دانشگاهی /
فرآیند طراحی شهری / حسین بحرینی / انتشارات دانشگاه تهران
هویت شهر؛ نگاهی به هویت شهر تهران / مصطفی بهزادفر / موسسه نشر شهر
مقالات محمد نقی زاده، ۱۳۸۹
تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر / حسین بحرینی / انتشارات دانشگاه تهران
کتاب سبز شهرداری ها؛ جلد اول / احمد سعیدنیا / انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور
برنامه ریزی شهری و منطقه ای / پیتر هال / ترجمه: جلال تبریزی / انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر تهران
خدمات شرح خدمات طرح های مطالعاتی و پژوهشی شهرداری ها / محمود عبدی، مرتضی احمدی
اصول و روشهای برنامه ریزی شهری / حسن حکمت نیا / ابوالفضل قنبری
نگاهی به سیر تطور قانونی شهرهای جدید / احمدرضا عقیقی
مقدمه ای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی / محمود شریعت / مسعود منوری
بعد پنهان / ادوارد. تی هال / ترجمه: منوچهر طبیبیان / انتشارات دانشگاه تهران
شهرسازی؛ واقعیات و تخیلات / فرانسواز شوای / ترجمه سید محسن حبیبی / انتشارات دانشگاه تهران
فضاهای عمومی و خصوصی شهری / مدنی پور / ترجمه: دکتر فرشاد نوریان / انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
از شار تا شهر / محسن حبیبی / انتشارات دانشگاه تهران
منشور نوشهرگرایی / رندل ارندت و دیگران / ترجمه: علیرضا دانش و رضا بصیری مژدهی / انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
اکولوژی عمومی / محمدرضا اردکانی / انتشارات دانشگاه تهران

قابل توجه کاربران:

  1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری شهرسازی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
  2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
  3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری شهرسازی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
مطالب مرتبط:

یک دیدگاه

  1. منابع دکتری شهرسازی